Barcelona: visita al cuerpo incorrupto de San Olegario, con motivo de su festividad

EL CÍRCULO CARLISTA DE BARCELONA ORGANIZA ESTA VISITA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES, 6 DE MARZO, FESTIVI-DAD DE SAN OLEGARIO, A LAS SEIS DE LA TARDE, EN LA CATEDRAL.

(En castellano, a continuación)

El 6 de març és l’únic dia de tot l’any en què s’obre al públic el cambril de la Catedral de Barcelona on s’hi exhibeix el cos incorrupte de Sant Oleguer exposat en una urna de vidre i revestit amb els seus ornaments de Bisbe.

Sant Oleguer nasqué a Barcelona vora l’any 1060, i morí a la mateixa ciutat lo 6 de març de l’any 1137 de Nostre Senyor Jesucrist.

El seu pare era secretari del Comte de Barcelona, en Ramon Berenguer I. La seva mare descendia de la noblesa goda.

Canonge regular de la Catedral barcelonina, hi renuncià a la vanaglòria del món per a fundar una humil collegiata agustina a Sant Adrià del Besòs, en aquell moment una petita vila agrícola al pla de Barcelona i allunyada de la ciutat.

Hi refusà la mitra barcelonina diverses vegades fins que el comte Ramon Berenguer III li va obligar a acceptar-la. Al seu torn, el ja bisbe Oleguer va insistir al comte per a reconquerir Tarragona als sarraïns, empresa que assoliren l’any 1116.

Aquell any, fou nomenat Arquebisbe de Tarragona (el primer arquebisbe de la seu primada d’Hispània des de la caiguda de Tarraco sota poder musulmà al segle VIII), al mateix temps que conservava la mitra barcelonina.

Hi destacà per la humilitat i espiritualitat, introduint la reforma de Cluny a les seves diòcesis de Barcelona i de Tarragona.

Va morir a Barcelona el 6 de març de 1137, i va ser canonitzat l’any 1675 pel Papa Climent X.

El seu sepulcre d’estil barroc és obra dels escultors Francesc Grau i Domènec Rovira II. Conserva, però, l’escultura jacent gòtica esculpida per Pere Sanglada l’any 1406.

Es considera com a protector de Barcelona.

Círcol Tradicionalista Ramon Parés y Vilasau (Barcelona)

*****

El 6 de marzo es el único día de todo el año en que se abre al público el camarín de la Catedral de Barcelona donde se exhibe el cuerpo incorrupto de San Olegario expuesto en una urna de vidrio y revestido con sus ornamentos de Obispo.

San Olegario nació en Barcelona hacia el año 1060, y murió en la misma ciudad el 6 de marzo del año 1137 de Nuestro Señor Jesucristo.

Su padre era secretario del Conde de Barcelona, Ramon Berenguer I. Su madre descendía de la nobleza goda.

Canónigo regular de la Catedral barcelonesa, renunció a la vanagloria del mundo para fundar una humilde colegiata agustina a San Adrián del Besós, que en aquel momento era una pequeña villa agrícola en la campo de Barcelona y alejada de la ciudad.

Rechazó la mitra barcelonesa varias veces hasta que el conde Ramon Berenguer III le obligó a aceptarla. A su vez, el ya obispo Olegario insistió al conde para reconquistar Tarragona a los sarracenos, empresa que lograron en 1116.

Aquel año, fue nombrado Arzobispo de Tarragona (el primer arzobispo de la sede Primada de Hispania desde la caída de Tarraco bajo el yugo musulmán en el siglo VIII), al mismo tiempo que conservaba la mitra barcelonesa.

Destacó por la humildad y espiritualidad, introduciendo la reforma de Cluny en sus diócesis de Barcelona y de Tarragona.

Murió en Barcelona el 6 de marzo de 1137, y fue canonizado en 1675 por el Papa Clemente X.

Su sepulcro de estilo barroco es obra de los escultores Francesc Grau i Domènec Rovira II. Sin embargo, conserva la escultura yacente gótica esculpida por Pere Sanglada en 1406.

Es considerado como protector de Barcelona.

Círcol Tradicionalista Ramon Parés y Vilasau (Barcelona)

Deje el primer comentario

Dejar una respuesta