El Crucificat i la ciència de la vida / El Crucificado y la ciencia de la vida

HEUS ACÍ PERQUÈ ENS APLEGUEM AQUETS DIES I EMMUDIM DAVANT D’AQUELL QUI, CAMÍ DE LA MORT, ENS ENSENYA LA LLIÇÓ DE LA VIDA, L’ESSÈNCIA DEL VIURE, LA RAÓ DEL PATIMENT I LA GLÒRIA QUE A TOTS ENS ESPERA PER SOBRE DE LES TEMPESTES D’AQUEST MÓN, VERTADER DELER DE LA NOSTRA ÀNIMA

Procesión de Semana Santa en Montjuich, Barcelona (1962). Ignasi Marroyo, Museu Nacional d'Art de Catalunya.

(Versión en castellano más abajo)

Exhaurida la preparació quaresmal i plantats ja als peus de Jesús crucificat, tornem a reviure en aquestes assenyalades jornades de l’any, la passió de Nostre Senyor Jesucrist i el misteri de la redempció. Deturem aquests jorns la nostra quotidiana activitat per deixar la nostra consciència en la contemplació del Crucificat i, també, vigoritzem l’ànima amb la pràctica de la pietat, el remei de la penitència i la gràcia de la caritat.

En aquesta justa devoció, que és deute de la genealogia humana amb l’autor de la seva salvació, podem trobar-hi també una nutritiva lliçó que convé de recordar en aquestes jornades de solemnitat. La Passió de Jesucrist, redemptor de la nissaga humana, no solament ens va obsequiar immerescudament amb la joiosa obra de la redempció sinó que, des del mateix camí del calvari, ens feu entrega d’una gran lliçó que és síntesi de tot el seu ensenyament.

Abans de vèncer la mort tombant la clau al pany del cel, Jesús esmerçà tota la vida a la difusió de la revelació divina, aquella llum que és la seva mateixa paraula i que a Ell ens ha de menar. 

L’home feia centúries que caminava damunt la terra a les palpentes; ell no s’hi veia, era com un bord que quan recorda els seus pares sols troba la imatge d’una ombra difusa i només d’ella es pot servir, d’aquest pobre rastre, per conèixer-se a si mateix. I no obstant, malgrat l’innocent miopia d’aquells que havien nascut sota les tenebres d’un món que no coneixia Déu, ells mateixos tenien consciència de la dimensió sobrenatural de la vida humana i, per això, tot poble té un temple on s’apleguen llurs homes per a lloar la divinitat, tot i que els sigui la d’un Déu desconegut. 

Nosaltres, incommensurablement agraciats amb la vinguda del Crist, no solament coneixem Déu sinó que, desvetllat son rostre, coneixem el camí que a Ell ens ha de tornar i fins disposem la gràcia que ens hi ha d’acostar. 

En els darrers dies del Crist damunt la terra podem llegir una ciència de gran valor, la síntesi del seu ensenyament: l’essència de la vida i del patiment. Les mostres de devoció popular, que aquests dies són eixorivides i disposen d’una vitalitat extraordinària, ens fan veure com tothom troba, entén i aprecia  aquesta la solemne i darrera lliçó de Jesucrist. El pas del Natzarè sota la feixuga càrrega de la Creu aplega avui no solament els piadosos devots de costum sinó que congrega centenars de descreguts que, oblidades les cabòries modernes que embafen llur enteniment, fan aquests dies costat al nostre Condemnat i fins s’esborronen al seu pas perquè en Ell comprenen el misteri de la vida, el bàlsam per les xacres i el remei del patir humà: la ciència de la vida i la raó del patiment.

En Déu trobem la font de vida, tan natural com sobrenatural, i en ella hem de cercar l’origen i el terme de la nostra vida, puix és la causa d’aquesta. La vida és moviment, un moviment amorós de l’ànima cap a Déu, completa realització, vida incomunicada i perfecció eterna. La vida és moviment com la quietud ens fa sospitar de la mort i, com a desplaçament, es descriu entre un origen, una creació, i un final, un terme definitiu.

L’ànima humana, perduda la gaia claror que s’estén pel cel no troba, sota les nuvolades obscures de la terra, el seu anhel i viu en un estat de neguit constant i, com adolorida, sempre la trobem en moviment, exasperada per trobar el bé de la seva existència, allò que l’ha de sublimà.

Per aquietar d’aquest neguit solament disposem del remei de la fe, primer pas en el camí de la salvació i, per obra divina, disposem del rescat de les delícies davallades del cel mateix, la gràcia de Déu.

L’home que no té fe, perd el camí, i perdent la fe, sols li queda l’engany per a satisfer la fam de la seva ànima, ja que la naturalesa no accepta l’engany amb què adorm el seu flac enteniment.

L’heretgia modernista, síntesi de tots els enganys de l’home, sense modèstia alguna i ensuperbida de si mateixa, ha proposat al món el frau més gran concebut per l’home. Com els gentils cercaven Déu en les besllums que llur enteniment els assenyalava i, poblant innocentment el món de falsos esperits i criatures sobrenaturals sostenidores del món, cercaven a les palpentes el coneixement de la veritat, del Verb, avui, els perversos filòsofs de la ideologia moderna, volen fer-se arrera i volen oblidar Déu. No volen Déu perquè no els agrada i en cerquen, dins de son magí, un altre perquè els és necessitat.

Rebutjant la font de vida, volen i han de trobar una altra perquè sinó els homes s’aturen i deturats els sobrevé la mort, com la quietud de l’estancament emmetzina i fa corruptes les aigües, elles tan cristal·lines en la mar dels oceans. 

Aquests dies de recolliment trobem també aquells que fan festa, oblidat Déu i oblidada la seva cruenta Passió, i es dediquen a viure la vida; convençuts dels dogmes de la filosofia moderna que presenten la vida com la pròpia causa i finalitat de la mateixa vida. Cauen en l’absurd de considerar que la vida amb ella mateixa comença i per ella mateixa acaba. I per això trobem en els nostres temps un culte i fins una litúrgia de la vida; l’eixamplament de la vida, el profit del temps, la productivitat i el sense sentit del gaudir i viure. La naturalesa humana, immutable, no els deixa tranquils i per això han d’omplir la seva vida d’aquesta efervescència d’experiències, de l’exercici brutal de les seves deslligades passions, del xarop de les emocions i del gaudir sense fi.

Però ells viuen un engany. La vida la volen fer una platxèria i com que tothom sap que aquesta vida és una lluita que no es pot deposar, tard o d’hora se’ls mor a les mans el gaudir i la seva felicitat. Els pobres que s’han deixat convèncer per aquestes falsedats, quan se’ls acaba la felicitat, companyia efímera d’aquest món, es desesperen i s’aboquen a un frenesí sense deturador. I quan la pena, mestressa d’aquest món, els sobrevé, s’enutgen  perquè la vida ha perdut el seu significat i s’han desfet les promeses falagueres del plaer i llavors, no tenint res, puix cercant el món han oblidat la veritable vida, es troben com en un pou sense fons, els sobrevé la depressió i, no tenint cap motiu per viure, s’apaguen, perden l’alegria del moviment i culminen la seva vida amb una mena de passió particular que nosaltres, plens d’horror, anomenem per suïcidi: la mateixa vida, sense res més en aquest món puix el plaer material tard o d’hora es fa pols a l’ambosta, atemptant contra si mateixa.

Caiguts els vels de l’engany, per un segon veuen la veritat, creuen, i troben l’ànima buida i aclaparada per l’anhel i el desig que mai se satisfà en aquest món perquè, com deia Verdaguer, lo cor de l’home és una mar i tot l’Univers no l’ompliria. Llavors, ells mateixos acaben odiant la vida que ahir estimaven com a una deessa i ens demostren també amb el seu pas, amb la seva processó i amb la cruesa de la seva passió, que la vida, el viure i res més, no ens serveix perquè no és la causa ni la finalitat de la nostra vida.

La finalitat de la vida no pot ser la seva pròpia existència perquè l’home modern demostra que, seguint aquest camí, arriba al caire d’un cingle i desesperadament s’hi aboca; la vida, ella sola, es passa el dogal pel coll quan es troba desenganyada, sola i abandonada en la cruesa d’aquest món.

Heus ací perquè ens apleguem aquets dies i emmudim davant d’aquell qui, camí de la mort, ens ensenya la lliçó de la vida, l’essència del viure, la raó del patiment i la glòria que a tots ens espera per sobre de les tempestes d’aquest món, vertader deler de la nostra ànima.

Jesús los respongué: ¿Y vosaltres creheu ara?

Sant Joan XVI: 31

 

Pere Pau

Círcol Tradicionalista Ramon Parés y Vilasau (Barcelona)

* * *

El Crucificado y la ciencia de la vida

He aquí por qué nos reunimos estos días y enmudecemos ante Aquél que, camino de la muerte, nos enseña la lección de la vida, la esencia del vivir, la razón del sufrimiento y la gloria que a todos nos espera más allá de las tormentas de este mundo, verdadera pasión de nuestra alma.

Agotada la preparación cuaresmal y llegados ya a los pies de Jesús crucificado, volvemos a revivir en estas señaladas jornadas del año, la pasión de Nuestro Señor Jesucristo y el misterio de la redención. Suspendemos estos días nuestra cotidiana actividad para dejar nuestra conciencia en la contemplación del Crucificado y, también, fortalecemos el alma con la práctica de la piedad, el remedio de la penitencia y la gracia de la caridad.

En esta justa devoción, que es deuda de la genealogía humana con el autor de su salvación, podemos encontrar también una nutritiva lección que conviene recordar en estas jornadas de solemnidad. La Pasión de Jesucristo, redentor del linaje humano, no sólo nos obsequió inmerecidamente con la feliz obra de la redención sino que, desde el mismo camino del calvario, nos hizo entrega de una gran lección que es la síntesis de toda su enseñanza.

Antes de vencer a la muerte girando la llave en la cerradura del cielo, Jesús dedicó toda su vida a la difusión de la revelación divina, aquella luz que es su misma palabra y que a Él nos debe dirigir.

El hombre hacía centurias que andaba a tientas sobre la tierra; él no veía, era como un huérfano que cuando recuerda a sus padres solamente vislumbra la imagen de una sombra difusa y sólo de ella se puede servir, de este pobre rastro, para conocerse a sí mismo. Y no obstante, a pesar de la inocente miopía de aquellos que habían nacido bajo las tinieblas de un mundo que no conocía a Dios, ellos mismos tenían conciencia de la dimensión sobrenatural de la vida humana y, por eso, en todo pueblo se haya un templo donde se reúnen sus hombres para alabar a la divinidad, a pesar de que sea —en aquel entonces— a un dios desconocido.

Nosotros, inconmensurablemente agraciados con la venida de Cristo, no sólo conocemos a Dios sino que, desvelado su rostro, conocemos el camino que a Él nos ha de volver e incluso disponemos de la gracia para acercarnos Él.

En los últimos días de Cristo sobre la tierra, podemos leer una ciencia de gran valor, la síntesis de su enseñanza: la esencia de la vida y del sufrimiento. Las muestras de devoción popular, que en estos días son avivadas y disponen de una vitalidad extraordinaria, nos hacen ver cómo todo el mundo encuentra, entiende y aprecia esta solemne y última lección de Jesucristo. El paso de Nazaret bajo la pesada carga de la Cruz reúne hoy no sólo a los piadosos devotos de costumbre sino que congrega también a centenares de descreídos que, olvidadas las modernas preocupaciones que empalagan su entendimiento, acompañan estos días a nuestro Condenado e incluso se espeluznan a su paso porque en Él comprenden el misterio de la vida, el bálsamo por las lacras y el remedio del sufrir humano: la ciencia de la vida y la razón del sufrimiento.

En Dios encontramos la fuente de la vida, tanto la natural como la sobrenatural, y en ella tenemos que buscar el origen y el término de nuestra vida, pues es la causa de ésta. La vida es movimiento, un movimiento amoroso del alma hacia Dios, completa realización, vida incomunicada y perfección eterna. La vida es movimiento, como la quietud nos hace sospechar de la muerte y, como desplazamiento, se describe entre un origen, una creación y un final o término definitivo.

El alma humana, perdida la alegre claridad que se extiende por el cielo, no puede encontrar su anhelo bajo los nubarrones oscuros de la tierra, y vive en un estado de desazón constante y, como dolorida, siempre la encontramos en movimiento, exasperada por encontrar el bien de su existencia, aquello que la ha de sublimar.

Para aquietar esta desazón, sólo disponemos del remedio de la fe, primer paso en el camino de la salvación y, por obra divina, disponemos del rescate de las delicias que descienden del mismo cielo: la gracia de Dios.

El hombre que no tiene fe, pierde el camino y, perdida la fe, sólo le queda el engaño para satisfacer el hambre de su alma, ya que la naturaleza no acepta el engaño con el que intenta adormecer su flaco entendimiento.

La herejía modernista, síntesis de todos los engaños del hombre, sin modestia alguna y ensoberbecida de sí misma, ha propuesto en el mundo el fraude más grande jamás concebido. Como los gentiles buscaban a Dios en los atisbos que su entendimiento les señalaba y, poblando inocentemente el mundo de falsos espíritus y criaturas sobrenaturales sostenedoras del mundo, buscaban a tientas el conocimiento de la verdad, del Verbo, hoy, los perversos filósofos de la ideología moderna, quieren dar marcha atrás y pretenden olvidar a Dios. No quieren a Dios porque no les gusta y buscan, dentro de su sueño imaginario, sucedáneos de Dios porque, en realidad, Le necesitan.

Rechazando la fuente de vida, quieren y necesitan encontrar otra porque, en caso contrario, los hombres se paran y, estáticos, les sobreviene la muerte, como la quietud del estancamiento emponzoña y torna corruptas las aguas, que de suyo son tan cristalinas en el mar océano.

En estos días de recogimiento, encontramos también a aquellos que se olvidan de Dios y se olvidan de su cruenta Pasión, y se dedican a «vivir la vida»; convencidos de los dogmas de la filosofía moderna que presentan la vida como la propia causa y finalidad de la misma vida. Caen en el absurdo de considerar que la vida con ella misma empieza y por ella misma acaba. Y por eso encontramos en nuestros tiempos un culto y hasta una liturgia de la vida mundana; el ensanchamiento de la vida, el provecho del tiempo, la productividad y el sin sentido del disfrutar y del vivir. La naturaleza humana, inmutable, no les deja tranquilos y por eso tienen que llenar su vida de esta efervescencia de experiencias, del ejercicio brutal de sus desatadas pasiones, del jarabe de las emociones y del disfrute sin límites.

Pero ellos viven en un engaño. Malgastan la vida en placeres y, como todo el mundo sabe que esta vida es una lucha que no se puede deponer, tarde o temprano se les muere en sus manos el disfrute y su felicidad. Los ingenuos que se han dejado convencer por estas falsedades, cuando se les acaba la felicidad —compañía efímera de este mundo—, se desesperan y se asoman a un frenesí sin fin. Y cuando la pena, ama de este mundo, les sobreviene, se enojan porque la vida ha perdido su significado y se han deshecho las promesas halagüeñas del placer y entonces, no teniendo nada —pues buscando el mundo, han olvidado la verdadera vida—, se encuentran como en un pozo sin fondo, les sobreviene la depresión y, careciendo de motivos para vivir, se apagan, pierden la alegría del movimiento y culminan su vida con un tipo de pasión particular que nosotros, plenos de horror, denominamos suicidio: la misma vida, sin nada más en este mundo ya que el placer material, tarde o temprano se vuelve polvo y atenta contra sí misma.

Caídos los velos del engaño, por un instante ven la verdad, creen, y encuentran el alma vacía y anonadada por el anhelo y el deseo que nunca se satisface en este mundo porque, como decía Verdaguer, el corazón del hombre es un mar y todo el Universo no lo llenaría. Entonces, ellos mismos acaban odiando la vida que ayer deseaban como si fuera una diosa y nos demuestran también con su paso, con su procesión y con la crudeza de su pasión, que la vida, el vivir sin más, no nos sirve, porque no es la causa ni la finalidad de nuestra vida.

La finalidad de la vida no puede ser su propia existencia porque el hombre moderno demuestra que, siguiendo este camino, llega a lo alto de un risco del que desesperadamente se arroja; la vida, ella sola, se pasa el dogal por el cuello cuando se encuentra desengañada y abandonada en la crudeza de este mundo.

He aquí por qué nos reunimos estos días y enmudecemos ante Aquél que, camino de la muerte, nos enseña la lección de la vida, la esencia del vivir, la razón del sufrimiento y la gloria que a todos nos espera más allá de las tormentas de este mundo, verdadera pasión de nuestra alma.

Jesús les respondió: ¿Y vosotros creéis ahora?

San Juan XVI: 31

Pere Pau

Círcol Tradicionalista Ramon Parés y Vilasau (Barcelona)

Deje el primer comentario

Dejar una respuesta