Diari inèdit d’Agustí Prió i Carme (II): lo general Guergué allibera Àger

L'entusiasme al pas del general Guegué va ser tal, que la població s'anava allistant a l'exèrcit carlí

Gran Enciclopedia de Navarra.

(En español, a continuación)

A l’article anterior, Agustí Prió ens relatava els fets que van succeir a la Vila d’Àger el 19 d’agost de 1835, quan una guarnició carlina procedent de Navarra va alliberar la població:

«Aquesta població va estar sota una guarnició cristina fins al 19 d’agost de 1835, dia en què, després de grans sofriments, van deixar la població, després del setge d’un exèrcit navarrès que, de nit, va enderrocar les muralles».

Quines podien ser aquestes tropes?

Sabem que per aquestes dates el General Juan Antonio Guergué va capitanejar una expedició procedent de Navarra, la qual va ser l’intent de revitalitzar la guerra a Catalunya per part del comandament carlí.

En efecte, amb la intenció d’unificar les forces carlines catalanes, el general carlí Guergué va sortir d’Estella (Navarra) el 8 d’agost de 1835, amb 2.700 homes, cap al front de Catalunya. Mentrestant, el general Pastors, al capdavant de l’exèrcit liberal de Catalunya, va encomanar als generals Manuel Gurrea i Josep Conrad la intercepció dels carlins.

Documento del Diario inédito de Agustí Prió

L’expedició navarresa de Guergué va arribar a Osca el 16 d’agost —on es va quedar Santocildes al comandament de la guarnició de la ciutat—, va passar per Barbastre, va arribar a Roda d’Isèbena on va derrotar una columna liberal procedent de Benasc, i va entrar a Catalunya a la fi d’agost.

El 25 d’agost va passar per Lleida, va intentar entrar a Olot —sense aconseguir-ho— al setembre i octubre, i va arribar triomfant a Girona amb nombrosos nous voluntaris. Amb ells, va deixar organitzades les forces catalanes en quatre zones: divisió de Girona amb Mataró i Vich, divisió de Manresa, divisió de Lleida i divisió de Tarragona. En total, més de 24.000 homes.

Aquesta expedició del general Guergué seria l’«exèrcit navarrès» del qual parla Agustí Prió en aquell text del seu Diari.

El record de l’expedició de Guergué quedaria gravat en la cultura popular. Així, trobem aquesta poesia que immortalitzaria la figura llegendària del general carlí galopant cap a Osca:

El General Guergué,
cuando fue a la guerra,
montado en su corcel
hace temblar la tierra

De boina airosa, él
saluda a su bandera;
de boina roja, él
saluda en su corcel.

Encara que no posseïm més evidències d’aquesta poesia popular, la veritat és que avui dia aquesta poesia ens ha arribat en forma de cançó satírica infantil, que sembla tenir cert ànim de ridiculitzar el seu protagonista:

El general Bum-Bum
quan se’n va a la guerra,
damunt del seu cavall
fa tremolar la terra.

Damunt del seu cavall,
galopa que galopa,
damunt del seu cavall,
galopa amunt i avall.

El cavall és de cartró,
aparteu les criatures,
el cavall és de cartró,
que no espanta ni fa por.

Encara que s’atribueix aquesta cançó al general Eugenio de Gaminde i Lafont, la sorprenent semblança ens fa pensar que podria estar inspirada en aquesta anterior poesia heroica dedicada a Guergué. En qualsevol cas, la intenció de ridiculitzar a un general tradicionalista per part del bàndol liberal, no és sinó una de les moltes estratègies d’enginyeria social que continuen encara succeint avui dia.

Seguint amb el nostre relat, l’alçament carlí va suscitar un gran fervor popular. Segons cita Melchor Ferrer a la HISTORIA DEL TRADICIONALISMO ESPAÑOL (T. IX, p. 140), l’entusiasme al pas del general Guegué va ser tal, que la població s’anava allistant a l’exèrcit carlí. A Talarn, on el Baró d’Eroles havia anteriorment organitzat la resistència, es van allistar a l’exèrcit 200 homes, la qual cosa probablement també va succeir en Àger.

Agustí Prió ens va deixar, com a mostra del patit a Àger durant la primera guerra carlina, els següents comentaris en el seu diari:

«Després del 19 d’agost de 1835 contínuament hem tingut tropes, siguin cristines o carlines, que han causat molts danys a la població».

 

Trobem entre la documentació amb la qual Agustí relata aquests anys el següent registre:

On es pot llegir «Regimiento Infi de Castilla n.º 16 Cantón de Áger».

Buscant en la història d’aquest regiment trobem el següent:

«Obedeciendo siempre a sus mandos naturales, el Regimiento Castilla n.º 16 siguió recorriendo el territorio español hasta la firma del Convenio de Vergara. Pero no acabó aquí el conflicto, ya que no todos los caudillos carlistas estaban de acuerdo con el convenio, entre ellos Ramón Cabrera, conocido como el “Tigre del Maestrazgo”. Ante esta situación, el “Castilla” libró batallas en las canteras de Utrillas y logró la victoria en la batalla de Arlabán. El 22 de mayo de 1840, el regimiento marchó hacia las proximidades de la localidad de Tremp, en Lérida, y al fuerte de Puebla de Segur, que eran atacadas por los carlistas. A finales de 1840 se reunió todo el regimiento en Cataluña, donde le sorprendió el final definitivo de la guerra, pero las dificultades no terminaron ahí. Por unas razones u otras, los altos cargos militares y políticos se olvidaron de abastecer al ejército, que se vio sumido en un estado de miseria. El soldado llegó a estar a media ración, ya que la corta asignación que tenía el Ejército llegaba “por manos de ávidos contratistas que no se avergonzaban en especular con la corta y sagrada asignación de las Tropas”. Durante este periodo, la pérdida de militares del Ejército de la Reina [sic] ascendió a más de 140.000 hombres en el transcurso de siete años, cantidad igual al número de tropas que estaban en pie cuando falleció Fernando VII».

I aquí tenim l’assignació dels 69 desgraciats que van formar la guarnició del castell d’Àger que, certament, no sembla particularment abundant:

Situats, doncs, en 1840, aquesta documentació podria pertànyer ja al final de la primera guerra carlina.

En següents articles comentarem el que Agustí ens relata que va succeir en aquest cruent període de set anys.

 

Francesc Sanchez i Parés, Círcol Tradicionalista Ramon Parés y Vilasau (Barcelona)

 

 

* * *

(En español:)

 

Diario inédito de Agustí Prió i Carme (II): el general Guergué libera Áger

EL ENTUSIASMO AL PASO DEL GENERAL GUEGUÉ FUE TAL, QUE LA POBLACIÓN SE IBA ALISTANDO EN EL EJÉRCITO CARLISTA

En el artículo anterior, Agustí Prió nos relataba los hechos que sucedieron en la Villa de Áger el 19 de agosto de 1835, cuando una guarnición carlista procedente de navarra liberó la población:

«Esta población estuvo bajo una guarnición cristina hasta el 19 de agosto de 1835, día en que, después de grandes sufrimientos, dejaron la población, tras el asedio de un ejército navarro que, de noche, derribo las murallas».

¿Quiénes pudieron ser esas tropas?

Sabemos que por estas fechas el General Juan Antonio Guergué capitaneó una expedición procedente de Navarra, la cual fue el intento de revitalizar la guerra en Cataluña por parte del mando carlista.

En efecto, con la intención de unificar las fuerzas carlistas catalanas, el general carlista Guergué salió de Estella (Navarra) el 8 de agosto de 1835, con 2.700 hombres, hacia el frente de Cataluña. Mientras, el general Pastors, al frente del ejército liberal de Cataluña, encomendó a los generales Manuel Gurrea y Josep Conrad la interceptación de los carlistas.

La expedición navarra de Guergué llegó a Huesca el 16 de agosto —donde se quedó Santocildes al mando de la guarnición de la ciudad—, pasó por Barbastro, llegó a Roda de Isábena donde derrotó a una columna liberal procedente de Benasque, y entró en Cataluña a finales de agosto.

El 25 de agosto pasó por Lérida, intentó entrar en Olot —sin conseguirlo— en septiembre y octubre, y llegó triunfante a Gerona con numerosos nuevos voluntarios. Con ellos, dejó organizadas las fuerzas catalanas en cuatro zonas: división de Gerona con Mataró y Vich, división de Manresa, división de Lérida y división de Tarragona. En total, más de 24.000 hombres.

Esta expedición del general Guergué sería el «ejército navarro» del que habla Agustí Prió en este texto de su Diario.

El recuerdo de la expedición de Guergué quedaría grabado en la cultura popular. Así, encontramos esta poesía que inmortalizaría la figura legendaria del general carlista galopando hacia Huesca:

El General Guergué,
cuando fue a la guerra,
montado en su corcel
hace temblar la tierra

De boina airosa, él
saluda a su bandera;
de boina roja, él
saluda en su corcel.

Aunque no poseemos más evidencias de esta poesía popular, lo cierto es que a día de hoy esta poesía nos ha llegado en forma de canción satírica infantil, que parece tener cierto ánimo de ridiculizar a su protagonista:

El general Bum-Bum
quan se’n va a la guerra,
damunt del seu cavall
fa tremolar la terra.

Damunt del seu cavall,
galopa que galopa,
damunt del seu cavall,
galopa amunt i avall.

El cavall és de cartró,
aparteu les criatures,
el cavall és de cartró,
que no espanta ni fa por.

Aunque se atribuye esta canción al general Eugenio de Gaminde y Lafont, el asombroso parecido nos hace pensar que podría estar inspirada en esta anterior poesía heroica dedicada a Guergué. En cualquier caso, la intención de ridiculizar a un general tradicionalista por parte del bando liberal, no es sino una de las muchas estrategias de ingeniería social que siguen aún sucediendo a día de hoy.

Siguiendo con nuestro relato, el alzamiento carlista suscitó un gran fervor popular. Según cita Melchor Ferrer en HISTORIA DEL TRADICIONALISMO ESPAÑOL (T. IX, p. 140), el entusiasmo al paso del general Guegué fue tal, que la población se iba alistando en el ejército carlista. En Talarn, donde el Barón de Eroles había anteriormente organizado la resistencia, se alistaron al ejército 200 hombres, lo que probablemente también sucedió en Áger.

Documento del Diario inédito de Agustí Prió

Agustí Prió nos dejó, como muestra de lo sufrido en Áger durante la primera guerra carlista, los siguientes comentarios en su diario:

«Después del 19 de agosto de 1835 continuamente hemos tenido tropas sean cristinas o carlistas que han causado muchos daños a la población».

Encontramos entre la documentación con la que Agustí relata estos años el siguiente registro:

Donde se puede leer «Regimiento Infi de Castilla n.º 16 Cantón de Áger».

Buscando en la historia de este regimiento encontramos lo siguiente:

«Obedeciendo siempre a sus mandos naturales, el Regimiento Castilla n.º 16 siguió recorriendo el territorio español hasta la firma del Convenio de Vergara. Pero no acabó aquí el conflicto, ya que no todos los caudillos carlistas estaban de acuerdo con el convenio, entre ellos Ramón Cabrera, conocido como el “Tigre del Maestrazgo”. Ante esta situación, el “Castilla” libró batallas en las canteras de Utrillas y logró la victoria en la batalla de Arlabán. El 22 de mayo de 1840, el regimiento marchó hacia las proximidades de la localidad de Tremp, en Lérida, y al fuerte de Puebla de Segur, que eran atacadas por los carlistas. A finales de 1840 se reunió todo el regimiento en Cataluña, donde le sorprendió el final definitivo de la guerra, pero las dificultades no terminaron ahí. Por unas razones u otras, los altos cargos militares y políticos se olvidaron de abastecer al ejército, que se vio sumido en un estado de miseria. El soldado llegó a estar a media ración, ya que la corta asignación que tenía el Ejército llegaba “por manos de ávidos contratistas que no se avergonzaban en especular con la corta y sagrada asignación de las Tropas”. Durante este periodo, la pérdida de militares del Ejército de la Reina [sic] ascendió a más de 140.000 hombres en el transcurso de siete años, cantidad igual al número de tropas que estaban en pie cuando falleció Fernando VII».

Y aquí tenemos la asignación de los 69 desdichados que formaron la guarnición del castillo de Áger que, ciertamente, no parece particularmente abundante:

Situados, pues, en 1840, esta documentación podría pertenecer ya al final de la primera guerra carlista.

En siguientes artículos comentaremos lo que Agustí nos relata que sucedió en este cruento periodo de siete años.

                                                                                                                     

Francesc Sanchez i Parés, Círcol Tradicionalista Ramon Parés y Vilasau (Barcelona)

Deje el primer comentario

Dejar una respuesta