Propostes per a substituir les pintures murals que la Generalitat retira de la seva seu/ Propuestas para sustituir las pinturas murales que la Generalidad retira de su sede

Han d’esborrar la història per tal de construir la seva nació imaginada

Jimmy Jump calándole una barretina a Mesi por la fuerza, antes de la llegada de los servicios de seguridad del Camp Nou

(en castellano más abajo)

Si la realitat contradiu la ideologia nacionalista, llavors és la realitat qui s’equivoca. Això en pensen los nacionalistes, tant d’esquerres com de dretes, que malgovernen lo Principat català i n’okupen lo Palau de la Generalitat.

Lo periòdic La Esperanza mos ha informat aquesta setmana que lo Govern de la Generalitat comença a retirar les pintures murals que decoren la sala noble de Palau i les amagarà en un magatzem, actuació amb un cost d’uns 2 milions d’euros. Les pintures representen grans fites de la història de Catalunya i foren pintades pels millors artistes catalans de començaments segle XX.

Però, què altra cosa se pot esperar d’estos acomplexats que celebren les derrotes i s’avergonyeixen de la seva gran història? Que tenen com a Diada Nacionalista una derrota militar del 1714? Republicans independentistes que honren al Fossar de les Moreres a combatents monàrquics que lluitaren “per lo Rei d’Espanya”, Carles d’Habsgurg? Que proclamen la república independent i 8 segons després diuen que era broma? Que organitzen tot un Procés  indepe per tal de vendre samarretes?

Catalunya s’honora, amb raó, de tenir una història gran de la qual sentir-se orgullosos. Per exemple, la contribució catalana a la decisiva victòria de Lepanto lo 1571, que va evitar la islamització d’Europa: a les Drassanes de Barcelona es construí la Nau Reial d’aquella batalla (Drassanes és molt més que una parada de metro). De Barcelona partí l’Armada que va aturar los peus a l’imperialisme otomà. Català era el lloctinent de Juan de Austria: en Lluís de Recasens. De la costa de Girona n’eren molts dels oficials i mariners. I a Barcelona hi tornà, com a agraïment, lo Cristo de Lepanto.

O també, lo rey Jaume I lo Conqueridor, qui retornà les Illes i lo Regne de València a la Cristiandat després de la invasió sarraïna i l’ocupació durant segles.

Es conserven encara les escales que porten al Saló del Tinell per les quals Cristòfor Colom hi pujà, tot just arribat de lo seu primer viatge a Amèrica, amb les novetats descobertes al nou món, com ara tomàquet (segles després, los murcians treballadors del metro de Barcelona n’inventarien lo pa amb tomàquet), les pataques, los indius… I com fou a Barcelona on es batejaren los primers indius, a l’abril de 1493, sent lo Rey Ferran lo padrí de bateig.

Tota aquesta història gran, i molta més, és la que la Generalitat nacionalista vol amagar en un magatzem. Han d’esborrar la història per tal de construir la seva nació imaginada. Però volen esborrar-la com qui esborra amb Tip-ex les errates a la pantalla de l’ordinador. Ja ho van dir els mateixos tècnics de la Generalitat, a confessió de part: les pintures sobre les grans fites històriques de casa nostra, «majoritàriament accentua l’espanyolitat de la història de Catalunya». Els hi hem de donar la raó!

Com que naltros fem una crítica constructiva, proposem a Pere Aragonès nous motius per a embellir la sala noble de Palau: per exemple, un quadre de Jordi Pujol a Montserrat cobrant als turistes el 3% de les noves entrades al Monestir mentre la Ferrusola porta “Missals” a la mà i n’amaga d’altres sota la faldilla made in Andorra. O l’avi de Pere Aragonès parlant per telèfon amb el Ministro de Información y Turismo des del seu despatx a l’Ajuntament de Pineda de Mar, o des del «Taurus Park» (que seria lo mateix). O un quadre tridimensional dels calçotets de Puigdemont del dia de la proclamació de la República interruptus.

Idees, no en falten per a fer homenatge las nacionalistes! I es que podran amagar la història, però no podran mai esborrar-la: lo passat sempre hi torna.

Lo Mestre Titas, Circol Carlista Ramon Parés y Vilasau

********

 

Si la realidad contradice la ideología nacionalista, entonces es la realidad la que se equivoca. Eso piensan los nacionalistas, tanto de izquierdas como de derechas, que  malgobiernan el Principado catalán y okupan el Palacio de la Generalidad.

El periódico la Esperanza nos ha informado esta semana que el Gobierno de la Generalidad (sic) empieza a retirar las pinturas murales que decoran la sala noble de Palacio y las esconderá en un almacén, actuación con un coste de unos 2 millones de euros. Estas pinturas representan grandes hitos de la historia de Cataluña y fueron pintadas por los mejores artistas catalanes de comienzos siglo XX.

Pero, ¿qué otra cosa se puede esperar de estos acomplejados que celebran las derrotas y se avergüenzan de su gran historia? ¿Que tienen como Fiesta Nacionalista una derrota militar de 1714? ¡Republicanos independentistas que cada año honran en el Fossar de les Moreres a combatientes monárquicos que lucharon “por el Rey de España”, Carlos de Habsburgo! Que proclaman la república independiente y 8 segundos después dicen que era broma… Que organizan todo un Proceso indepe para vender camisetas…

Cataluña se honra, con razón, de tener una historia grande de la cual sentirse orgulloso. Por ejemplo, la contribución catalana a la decisiva victoria de Lepanto en  1571, que evitó la islamización de Europa: en las Drassanes o Astilleros de Barcelona se construyó la Nave Real de aquella batalla (Drassanes es mucho más que una estación de metro). De Barcelona partió la Armada que paró los pies al imperialismo otomano. Catalán era el lugarteniente de Juan de Austria: Luis de  Recasens. De la costa de Gerona eran oriundos muchos de los oficiales y marineros. Y a Barcelona volvió, como agradecimiento, el Cristo de Lepanto.

O también, el Rey Jaime I el Conquistador, que devolvió las Islas de Mallorca y el Reino de Valencia a la Cristiandad después de la invasión sarracena y su ocupación durante siglos.

Se conservan todavía las escaleras que llevan al Salón del Tinell por las cuales Cristóbal Colón subió, justo recién llegado de su primer viaje en América, con las novedades descubiertas en el nuevo mundo, como por ejemplo: tomate (siglos después, los murcianos trabajadores del metro de Barcelona inventarían el pan con tomate), las patatas, los indios… Y cómo fue en Barcelona donde fueron bautizados los primeros indios, en abril de 1493, siendo el Rey Fernando su padrino de bautizo.

Toda esta historia grande, entre otros muchos hitos, es la que la Generalidad nacionalista quiere esconder en un almacén. Tienen que borrar la historia para construir su nación imaginada. Pero quieren borrarla como quién borra con Tip-ex las erratas en la pantalla del ordenador. Ya lo dijeron los propios técnicos de la Generalidad, a confesión de parte: las pinturas sobre los grandes hitos históricos de nuestra tierra, «mayoritariamente acentúan la españolidad de la historia de Cataluña»… ¡Les tenemos que dar la razón!

Como que nosotros buscamos siempre una crítica constructiva, proponemos a Pere Aragonés nuevos motivos para embellecer la sala noble de Palacio: por ejemplo, un cuadro de Jordi Pujol en Montserrat cobrando a los turistas el 3% de las nuevas entradas al Monasterio, mientras la Ferrusola sostiene unos «Misales» en la mano y esconde otros bajo la falda made in Andorra. O el abuelo de Pere Aragonés hablando por teléfono con el Ministro de Información y Turismo desde su despacho en el Ayuntamiento de Pineda de Mar, o desde el «Taurus Park» (que sería lo mismo). O un cuadro tridimensional de los calzoncillos de Puigdemont del día de la proclamación de la República interruptus.

¡Ideas, no faltan, para rendir homenaje a los nacionalistas! Y es que podrán esconder la historia, pero no podrán nunca borrarla: el pasado siempre vuelve.

Lo Mestre Titas, Círculo Carlista Ramón Parés y Vilasau

Deje el primer comentario

Dejar una respuesta