Santa Jordina empoderada

Feminisme i Diada de Sant Jordi: diluint Catalunya en el magma global, sense ànima, uniforme / Feminismo y Diada de Sant Jordi: diluyendo Cataluña en el magma global, sin alma, uniforme

El partido del Desgobierno anticatalán impone el feminismo globalista.

(Versión en castellano, a continuación)

 

El 23 d’abril «també és Santa Jordina», ens adoctrina ERC, el partit que mana (per ara) al Desgovern de la Generalitat. I presenten la imatge d’una noia disfressada d’home-soldat.

Així, des del poder ens volen imposar aquest model de dona artificial la qual, per a sentir-se «realitzada i empoderada», ha d’assumir el «rol masculí» —vestir com un home, com el soldat Sant Jordi— en lloc de defensar la seva dignitat natural com a dona.

També es reinterpreta el drac: ja no és un monstre ferotge, sinó una mascota simpàtica, domèstica i ensinistrada.

Lo feminisme (com l’animalisme, les ideologies LGTBI i de gènere, etc.) són els dogmes de la nova religió mundialista, imposada des del poder plutocràtic global.

Religió mundialista que cerca, per una banda, construir dones i homes deshumanitzats, sense arrels, estèrils, individualistes, egocèntrics, solipsistes, hedonistes… incapaços al compromís, a la transmissió de la vida, a crear vincles profunds i duradors, a formar famílies naturals.

Mural perpetrado en la Plaza Cataluña de Barcelona por Salvatore Benintendre, autopercibido como artista.

I, per altra banda, cerca destruir les arrels cristianes del nostre poble, tot diluint Catalunya en el magma global, sense ànima, uniforme. En unes farinetes insípides i emmotllables.

Per tot això, menyspreen una tradició cristiana i viril, com la del soldat Sant Jordi, i la substitueixen per una caricatura woke. Només manca que presentin Sant Jordi com a negre, homosexual i musulmà… com els personatges de Netflix, on els lords anglesos del segle XVIII són subsaharians i on els ossos polars també són negres. A aquest pas, tot arribarà.

Lo Mestre Titas, Círcol Tradicionalista Ramon Parés y Vilasau (Barcelona)

 

* * *

 

 Santa Jordina empoderada

 

El 23 de abril «también es Santa Jorgina», nos adoctrina ERC, el partido que manda (de momento) en el Desgobierno de la Generalitat. Y presentan la imagen de una muchacha disfrazada de hombre-soldado.

Así, desde el poder nos quieren imponer este modelo de mujer artificial que, para sentirse «realizada y empoderada», tiene que asumir el «rol masculino» —vestir como un hombre, como el soldado San Jorge— en vez de defender su dignidad natural como mujer.

También se reinterpreta al dragón: ya no es un monstruo feroz, sino una mascota simpática, doméstica y adiestrada.

El feminismo (como el animalismo, las ideologías LGTBI y de género, etc.) son los dogmas de la nueva religión mundialista, impuesta desde el poder plutocrático global.

Religión mundialista que busca, por un lado, construir mujeres y hombres deshumanizados, sin raíces, estériles, individualistas, egocéntricos, solipsistas, hedonistas… incapaces al compromiso, a la transmisión de la vida, a crear vínculos profundos y duraderos, a formar familias naturales.

Y, por otro lado, busca destruir las raíces cristianas de nuestro pueblo, diluyendo Cataluña en el magma global, sin alma, uniforme. En una papilla insípida y moldeable.

Por todo esto, desprecian una tradición cristiana y viril, como la del soldado San Jorge, y la sustituyen por una caricatura woke. Sólo falta que presenten a San Jorge como negro, homosexual y musulmán… como los personajes de Netflix, donde los lords ingleses del siglo XVIII son subsaharianos y donde los osos polares también son negros. A este paso, todo llegará.

Lo Mestre Titas, Círcol Tradicionalista Ramon Parés y Vilasau (Barcelona)

Deje el primer comentario

Dejar una respuesta