Comunicat del carlisme català enfront de les «eleccions» del 12 de maig: abstenció! / Comunicado del carlismo catalán ante las «elecciones» del 12 de mayo: ¡abstención!

«Cataluña será cristiana o no será». Observamos que todas las candidaturas presentadas trabajan contra lo primero y, en consecuencia, a favor de lo segundo

(Versión en castellano, más adelante)

«El sufragi universal és la mentida universal».

                                                           —Papa Pius IX

                                                           Maxima quidem, 9 de juny de 1862

Lo proper 12 de maig, si Déu no hi posa remei, tindrà lloc una nova ficció electoral a Catalunya.

Ficció, perquè totes les candidatures presentades, tant les separatistes d’aquí com les separadores d’allà i tant les anomenades de dretes com d’esquerres, comparteixen uns mateixos principis liberals d’origen i una mateixa finalitat de destrucció de l’ordre social natural i cristià.

I ficció també perquè les eleccions perpetrades per l’il·legítim Règim del 78 mai han facilitat l’elecció de vers representants del poble ni la formació de governs veritables, sinó la perpetuació d’una oligarquia traïdora al seu poble i servil a interessos estrangers.

En aquestes «eleccions» —on no s’elegeix res— un cop més no s’hi presenta cap candidatura a la qual un català cristià hi pugui donar lo seu vot.

«Catalunya serà cristiana o no serà». Observem que totes les candidatures presentades treballen contra lo primer i, en conseqüència, a favor de lo segon.

S’imposa, per tant, l’abstenció.

I avui, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, ens unim a la visita espiritual de Torras y Bages i demanem a la nostra patrona: «Verge poderosa, més forta que un exèrcit en ordre de batalla, des del vostre alt castell de Montserrat defenseu d’enemics espirituals i temporals tota la terra catalana que teniu encomanada».

27 d’abril de 2024,

Festivitat de la Mare de Déu de Montserrat.

Comunió Tradicionalista de lo Principat de Catalunya

* * *

Comunicado del carlismo catalán ante las «elecciones» del 12 de mayo: ¡abstención!

                                                           «El sufragio universal es la mentira universal».

                                                           Papa Pío IX

                                                           Maxima quidem, 9 de junio de 1862

El próximo 12 de mayo, si Dios no lo remedia, tendrá lugar una nueva ficción electoral en Cataluña.

Ficción, porque todas las candidaturas presentadas, tanto las separatistas de aquí como las separadoras de allá y tanto las llamadas de derechas como de izquierdas, comparten unos mismos principios liberales de origen y una misma finalidad de destrucción del orden social natural y cristiano.

Y ficción también porque las elecciones perpetradas por el ilegítimo Régimen del 78 nunca han facilitado la elección de auténticos representantes del pueblo ni la formación de gobiernos verdaderos, sino la perpetuación de una oligarquía traidora a su pueblo y servil a intereses extranjeros.

En estas «elecciones» —donde no se elige nada— una vez más no se presenta ninguna candidatura a la que un catalán cristiano pueda dar su voto.

«Cataluña será cristiana o no será». Observamos que todas las candidaturas presentadas trabajan contra lo primero y, en consecuencia, a favor de lo segundo.

Se impone, por tanto, la abstención.

Y hoy, festividad de Ntra. Sra. de Montserrat, nos unimos a la visita espiritual de Torras y Bages, y pedimos a nuestra patrona: «Verge poderosa, més forta que un exèrcit en ordre de batalla, des del vostre alt castell de Montserrat defenseu d’enemics espirituals i temporals tota la terra catalana que teniu encomanada».

27 de abril de 2024,

Festividad de Nuestra Señora de Montserrat.

Comunión Tradicionalista del Principado de Cataluña

Deje el primer comentario

Dejar una respuesta